Sympozjum 7020 logo

Sympozjum
Wrocław 70/20

Archiwalia i badania

Było:

16.06 - 15.07.2020 [Archiwa i badania]

Call for papers - Konferencja ¿ Czy badania artystyczne ?

Zagadnienie „badań” w praktyce artystycznej stanowi jeden z niezwykle ważnych kierunków rozwoju najnowszej sztuki. Artistic research, sytuujący się na przecięciu twórczości, wiedzy i nauki, jest jednym z problemów dogłębnie dyskutowanych na Zachodzie od ponad 20 lat, a od 2015 r. fiński Research Pavilion towarzyszy kolejnym edycjom Międzynarodowej Wystawy Sztuki w Wenecji. Pomimo pojawienia się pierwszych przejawów zainteresowania tym zagadnieniem ze strony polskich artystów i teoretyków sztuki w ostatniej dekadzie, wydaje się, że temat ten nie został jednak wyczerpująco zbadany ani trwale osadzony w rodzimych dyskursach akademickich.

29.10.2020/g: 18:00 [Archiwa i badania]

"Nie chciałbym, żeby ktoś nam wmawiał, że..."*. Wykład Małgorzaty Miśniakiewicz

Sympozjum, w perspektywie prezentowanej sztuki, jawi się jako tygiel, w którym spotkały się odmienne wizje społecznej roli i możliwości istnienia sztuki. Celem tego wykładu jest wyznaczenie perspektywy interpretacyjnej, która uwzględniając kontekst społeczno-polityczny, skupi się na relacji pomiędzy polityką a estetyką. Wykład w formule online.

*Kajetan Sosnowski, cytat zawarty w tytule wykładu pochodzi z zapisu obrad sympozjalnych w dn. 6.02.1970.

Program Sympozjum Wrocław 70/20 współtworzą:

Projekt graficzny: Marian Misiak / threedotstype.com
Programowanie strony: Konrad Kruk
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Organizację Sympozjum Wrocław 70/20 dofinansowano ze środków Gminy Wrocław.
Administratorem strony internetowej i operatorem dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu "Sympozjum 70/20" jest Strefa Kultury Wrocław.
Strefa Kultury Wrocław
ul. Świdnicka 8B
50-067 Wrocław
NIP: 899-273-65-81
tel. +48 (71) 712-75-75
sekretariat.barbara@strefakultury.pl
strefakultury.pl