Sympozjum 7020 logo

Sympozjum
Wrocław 70/20

Edukacja

Zaczyna się we Wrocławiu*

* Tytuł w nawiązaniu do pracy przygotowanej przez Zbigniewa Gostomskiego na Sympozjum Plastyczne Wrocław ‘70.

Zestaw edukacyjny Zaczyna się we Wrocławiu, przygotowany został w związku z 50. rocznicą Sympozjum Plastycznego Wrocław ‘70, niezwykłego spotkania artystów, krytyków i teoretyków sztuki, które wydarzyło się we Wrocławiu. Jego trzy elementy: Pigułka wiedzy o Sympozjum, Mapa Sympozjum oraz Scenariusze działań Sympozjum zostały opracowane z myślą o popularyzacji przedsięwzięcia i dotarciu z założeniami oraz pomysłami opracowanymi w 1970 roku do szerokiego grona odbiorców.

Kilkanaście organizacji, instytucji i oddolnych inicjatyw połączyło siły tworząc grupę roboczą, która stworzyła program całorocznych obchodów – m.in. wystaw, spacerów, pikników, działań edukacyjnych i innych wydarzeń. Punktem wyjścia do aktywności edukacyjnych wokół Sympozjum są pigułka wiedzy i mapa, a ich uzupełnieniem – scenariusze do samodzielnej realizacji.

Pigułka wiedzy zawiera najważniejsze informacje dotyczące Sympozjum Plastycznego Wrocław ‘70. Przygotowując ją skupiliśmy się nie tylko na poszerzaniu wiedzy na temat sztuki współczesnej, lecz także umożliwieniu poznania Wrocławia i jego historii na nowo – w kontekście powstałych w czasie Sympozjum projektów. W pigułce wiedzy przedstawiamy krótkie kalendarium, nazwiska twórców, kontekst organizacji przedsięwzięcia, a także przyczyny, dla których większość projektów nie doczekała się realizacji w przestrzeni naszego miasta. W Mapie z kolei znalazły się projekty stworzone przez artystki i artystów podczas sympozjalnych spotkań. Dla części z nich już w 1970 roku została wybrana lokalizacja – stąd konkretne punkty osadzone na mapie naszego miasta. Wybrane koncepcje opisaliśmy, by stanowiły dla Was inspirację do samodzielnego zwiedzania Wrocławia ich tropem. Mamy nadzieję, że opisy uruchomią Waszą wyobraźnię, dzięki czemu wypełnicie przestrzeń miasta zaproponowanymi przez uczestniczki i uczestników Sympozjum obiektami. Przygotowaliśmy też dwie propozycje tras rowerowych – śródmiejskiej i południowej. Pozwolą Wam one poznać te części miasta z innej niż dotychczas strony – w kontekście projektów w nich niezaistniałych, a mogących mieć niewątpliwy wpływ na tkankę Wrocławia. Sympozjalne prace i koncepcje, które nie doczekały się realizacji, stały się punktem wyjścia do stworzenia Scenariuszy działań dla różnych grup wiekowych w procesie edukacji formalnej i nieformalnej. Scenariuszy można używać swobodnie, traktując je jako inspirację do działań animacyjnych w szkole, na podwórku, w ośrodku kultury, centrum aktywności lokalnej, Uniwersytecie Trzeciego Wieku, bibliotece, a także w domu – zwłaszcza teraz, gdy edukację realizujemy zdalnie. Ich odniesienie do kontekstu Sympozjum Plastycznego Wrocław ‘70 daje szansę na zaistnienie tego wyjątkowego zdarzenia artystycznego w dyskusji, działaniu i świadomości uczestniczek i uczestników działania. Korzystajcie!

Koncepcja materiałów edukacyjnych, powstała w gronie tzw. komitetu ds. edukacji grupy roboczej Sympozjum 70/20, w skład którego wchodzą niezależne edukatorki i edukatorzy, a także animatorki i animatorzy związani z Fundacją Ładne Historie oraz MWW Muzeum Współczesne Wrocław, a także Muzeum Pana Tadeusza.

Komitet ds. Edukacji: Krzysztof Bielaszka, Anna Bieliz, Magdalena Kreis, Anna Krukowska, Natalia Romaszkan, Małgorzata Rzerzycha-Myśliwy, Maria Zięba

Współpraca: Maria Marszałek i Adrianna Myśliwy

Materiały powstały z okazji obchodów 50. rocznicy Sympozjum Plastycznego Wrocław ’70 w ramach następujących projektów:

Miasto, sztuka, ludzie! Sympozjum 70/20 lat później
oraz
Sympozjum 70/20. Program działań edukacyjnych wokół 50. rocznicy Sympozjum Wrocław ‘70

realizowanych przez:
Fundację Ładne Historie
oraz
Muzeum Współczesne Wrocław

partnerzy:
Fundacja Sztuki Współczesnej ART TRANSPARENT, Moje Popo, Strefa Kultury Wrocław, Stowarzyszenie Serce Szczepina, Stowarzyszenie Żółty Parasol, Wrocławska Fundacja Filmowa

projekt graficzny i skład: Marian Misiak

Pobierz

pdfdownload
Pigułka wiedzy
pdfdownload
Mapa Sympozjum
pdfdownload
Scenariusze działań

Było:

13.06 - 28.06.2020 [Edukacja]

Śniadania z Sympozjum

„Śniadania z Sympozjum” to dwie akcje wspólnego weekendowego spożywania posiłków inspirowanych pracami artystycznymi, które w 1970 roku miały wypełnić rozmaite przestrzenie we Wrocławiu – śródmiejskie podwórka czy skwery, międzyblokowe zielone przestrzenie czy gruzogórki i różnorodne tereny nadrzeczne oraz rzekę.

25.07 - 30.07.2020 [Edukacja]

Sympozjum na moim podwórku - sztuka i warsztaty na Ołbinie

Po kulinarnych eksperymentach ze sztuką konceptualną we własnych domach, wychodzimy w plener, by przez warsztaty dla dzieci oraz seniorów lepiej poznać prace zaproponowane do realizacji we Wrocławiu podczas Sympozjum Plastycznego Wrocław ’70!

23.08.2020/g: 15:00 [Edukacja]

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Nowa normatywność”

Wystawa jest próbą kuratorsko-badawczej interwencji w historię sympozjum mieszczącą się w obszarze prowadzonych przez Muzeum Współczesne Wrocław badań i prezentacji dotyczących dziedzictwa myśli neoawangardowej. Spotkanie poprowadził kurator wystawy Piotr Lisowski.

27.08.2020/g: 18:00 [Edukacja]

W plenerze i na sympozjum. Wykład Adama Mazura

„W plenerze i na sympozjum. Fenomen fotografii form przestrzennych i działań efemerycznych w PRL”. Wykład Adama Mazura i dyskusja o roli fotografii w procesie reprodukcji sztuki, dekontekstualizacji i kanonizacji efemerycznych i przestrzennych działań artystów.

30.08.2020/g: 10:30 [Edukacja]

Sympozjum na kółkach

Sympozjum na kółkach to mobilne, rowerowe, oprowadzanie, podczas którego odwiedzone zostały miejsca szczególnie ważne dla Sympozjum Plastycznego Wrocław '70. Oprowadzanie służyło wspólnemu odszukiwaniu lokalizacji zrealizowanych i niezrealizowanych projektów artystycznych i odkrywaniu ich przestrzennych kontekstów.

05.09 - 03.10.2020 [Edukacja]

Niewidzialny Manhattan. Alternatywna topografia osiedla Plac Grunwaldzki

Zapraszamy do udziału w cyklu spacerów, podczas których zbadamy architekturę osiedla Plac Grunwaldzki, zwracając uwagę na te doświadczenia, które tylko z pozoru nie mają żadnego znaczenia. Szczególnie zachęcamy do wzięcia udziału w warsztatach osoby niewidome i słabowidzące.

13.09.2020/g: 16:00 [Edukacja]

Wrocław 70/20/70. Sztuka w przestrzeni publicznej. Oprowadzanie Zbigniewa Makarewicza

Cykl Wrocław 70/20/70 jest pretekstem do dyskusji o naszym mieście z perspektywy trzech momentów – roku 1970, w którym zorganizowano Sympozjum, czasów współczesnych oraz – przyszłości planowanej na 2070 rok. Pierwsze z cyklu oprowadzanie po wystawie "Nowa normatywność. Sympozjum Plastyczne Wrocław '70" przygotowane zostało przez prof. Zbigniewa Makarewicza.

23.09.2020/g: 13:00 [Edukacja]

"Baby Art Walk" Sympozjum 70/20 – Popowice

Sympozjum Wrocław 70/20 wraz z Fundacją Art Transparent oraz Fundacją Ładne Historie zapraszają na sympozjalny spacer BAW, czyli oprowadzanie po osiedlu Wrocław Popowice i piknik przy "Samotności" Barbary Kozłowskiej.

26.09 - 17.10.2020 [Edukacja]

Szczepin 70/20/70. Warsztaty dla dorosłych z Jerzym Kosałką

Cykl 4 warsztatów dla dorosłych, które poprowadzi Jerzy Kosałka – wrocławski artysta, mieszkaniec Szczepina.

Podczas cotygodniowych spotkań, podobnie jak artyści biorący udział w Sympozjum '70, uczestnicy wyrażą poprzez twórczą koncepcję problemy współczesnej przestrzeni miejskiej i możliwości ich rozwiązania.

03.10 - 11.10.2020 [Edukacja]

Spacery MIASTOMovie #8: Wielkie plany. Rama do wypełnienia: oprowadzanie po Południu

A-B-C-D… To nie tylko pierwsze litery alfabetu, ale też nazwy 4 osiedli składających się na „Południe” – jedną z największych wielkopłytowych dzielnic mieszkaniowych we Wrocławiu. Pod przewodnictwem architektki i badaczki architektury, Joanny Majczyk, ruszymy odkrywać nieznane nam osiedle Celina, a dzięki edukatorce i animatorce Agacie Iżykowskiej-Uszczyk dowiemy się więcej o planowanych interwencjach na południu Wrocławia.

31.10.2020/g: 10:00 [Edukacja]

Sympozjum Wrocław 70/20. Cyklicznie w Barbarze

„Sympozjum Wrocław 70/20. Cyklicznie w Barbarze” to cykl trzech spotkań, rozmów i warsztatów we wrocławskiej Barbarze, poświęconych popularyzacji wiedzy o wydarzeniu wśród trzech grup odniorców_czyń: dzieci, młodzieży i młodych dorosłych.

19.11.2020/g: 18:00 [Edukacja]

Muzeum Sztuki Aktualnej Jerzego Ludwińskiego jako instytucja-fantom

Projekt Muzeum Sztuki Aktualnej we Wrocławiu (MSzA), stworzony jesienią 1966 roku przez Jerzego Ludwińskiego (1930–2000), historyka sztuki, krytyka i absolwenta KUL-u, w polskim życiu artystycznym funkcjonował jako instytucja-zjawa i instytucja-model, prototyp. Wykład Magdaleny Ziółkowskiej.

28.11.2020/g: 15:00 [Edukacja]

Prawo do głosu, przestrzeń dla rezonansu i sympozjalne mikronarracje. Seminarium praktyczne

Podczas seminarium praktycznego przyjrzymy się wybranym teoretycznym i metodologicznym aspektomoral historyw kontekście historii sztuki, z uwzględnieniem m.in. perspektywy feministycznej czy postzależnościowej. Na podstawie zaproponowanej lektury oraz doświadczeń pracy przy artystyczno-badawczym projekcie zbierania opowieści o Sympozjum Plastycznym Wrocław ‘70, przedstawionych osobom uczestniczącym w spotkaniu, podyskutujemy o możliwościach i ograniczeniach mówionych herstorii i historii sztuki.

06.12.2020/g: 16:00 [Edukacja]

Wrocław 70/20/70. Urbanistyka. Wykład Izabeli Mironowicz

Wykład towarzyszący wystawie "Nowa normatywność. Sympozjum Plastyczne Wrocław '70" przygotowany przez praktykującą urbanistkę, specjalistkę w zakresie systemów planistycznych Izabelę Mironowicz. Do spotkania dołączy również Daria Kieżun prezeska Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Program Sympozjum Wrocław 70/20 współtworzą:

Projekt graficzny: Marian Misiak / threedotstype.com
Programowanie strony: Konrad Kruk
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Organizację Sympozjum Wrocław 70/20 dofinansowano ze środków Gminy Wrocław.
Administratorem strony internetowej i operatorem dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu "Sympozjum 70/20" jest Strefa Kultury Wrocław.
Strefa Kultury Wrocław
ul. Świdnicka 8B
50-067 Wrocław
NIP: 899-273-65-81
tel. +48 (71) 712-75-75
sekretariat.barbara@strefakultury.pl
strefakultury.pl