Sympozjum 7020 logo

Sympozjum
Wrocław 70/20

Nadużycia: Grupa ETC [serial internetowy]

[Autor: Paweł Szroniak]

NEUTRDROM NATURALNY tym różni się od NEUTRDROMU właściwego, że jest to po prostu miejsce wybrane przez twórcę dla dokonania tak zwanej „MANIFESTACJI ARTYSTYCZNEJ” w myśl założeń działania neutralnego bądź działanie takowe mające przygotować – przepowiadając jego konieczność. [przypis do partyturyKoncertu na 28 poduszek i zachód słońca Jerzego Rosołowicza]

Dyskusja na temat realizowalności poszczególnych prac zgłoszonych na Sympozjum Plastycznego Wrocław ’70 od pół wieku wyznacza główną oś recepcji tego wydarzenia. Sympozjum, przedstawiane jako pierwsza manifestacja sztuki konceptualnej, a zarazem „ostatni zjazd awangardy”, zdaje się tkwić w kołowrocie rozważań o przyczynach niepowstania „w organizmie miejskim Wrocławia wybitnych dzieł sztuki”. Pośród projektów uznawanych za przykłady sztuki niemożliwej znalazł się m.in. Koncert na 28 poduszek i zachód słońcaautorstwa Jerzego Rosołowicza. Utwór ten, którego partytura powstała już w 1968 roku, można potraktować jak ironiczną trawestację słynnych happeningów Tadeusza Kantora (Panoramiczny happening morski,List), ale także zawoalowaną próbę oporu wobec władzy spektaklu („prawdziwi antagoniści poduszki” jako kontestatorzy spektakularności skoncentrowanej).

Skala propozycji Rosołowicza daleko wykraczała poza możliwości produkcyjne organizatorów Sympozjum, co sprawiło, że koncert nie został wykonany. Wizja wielkich poduszek wybuchających na tle zachodzącego słońca nachodziła później autora we śnie (o czym wspominał w swoim dzienniku – słynny wpis dotyczący 13 grudnia 1981 roku), funkcjonując wyłącznie jako zinternalizowana projekcja.

Jesienią 2019 roku Grupa ETC na zaproszenie Muzeum Współczesnego Wrocław podjęła się zadania interpretacjiKoncertu na 28 poduszek i zachód słońcaz okazji 50-lecia Sympozjum Wrocław ‘70. Rok 2020 przyniósł jednak nieoczekiwany zwrot akcji, co zmusiło ETC do radykalnego zrewidowania planów… Ostatecznie stworzyli serial internetowy o próbach realizacji muzyki niemożliwej, czteroczęściową opowieść o zmaganiach z Losem, konceptualizmem oraz tekstową partyturą. Biorąc pod uwagę, że to właśnie serial staje się dzisiaj modelową formą narracyjną, chcielibyśmy sprawdzić jego użyteczność w sferze działań artystycznych o prawdziwie epickim rozmachu.

Grupa ETC – grupa badawczo-artystyczna zajmująca się tradycją sztuki neoawangardowej i muzyki eksperymentalnej. Jej skład jest płynny i zmienia się w zależności od potrzeb. Organizują wydarzenia o charakterze naukowym, popularyzatorskim lub artystycznym, starając się łączyć te perspektywy. Współpracują z różnymi instytucjami. W 2014 roku Wydawnictwo Krytyki Politycznej wydało ich książkę pt.Narracje, estetyki, geografie: Fluxus w trzech aktach. Występowali m.in. w Komunie Warszawa, na Przeglądzie Sztuki SURVIVAL we Wrocławiu, Festiwalu Muzyki Teatralnej w Jeleniej Górze.

Kolejny odcinek (S01E04) do obejrzenia na stronie: https://www.instagram.com/muzeumwspolczesne/channel/

Nadużycia: Grupa ETC [serial internetowy]

13.12.2020 (niedziela), godz. 17.00

Program Sympozjum Wrocław 70/20 współtworzą:

Projekt graficzny: Marian Misiak / threedotstype.com
Programowanie strony: Konrad Kruk
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Organizację Sympozjum Wrocław 70/20 dofinansowano ze środków Gminy Wrocław.
Administratorem strony internetowej i operatorem dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu "Sympozjum 70/20" jest Strefa Kultury Wrocław.
Strefa Kultury Wrocław
ul. Świdnicka 8B
50-067 Wrocław
NIP: 899-273-65-81
tel. +48 (71) 712-75-75
sekretariat.barbara@strefakultury.pl
strefakultury.pl