Sympozjum 7020 logo

Sympozjum
Wrocław 70/20

Otwarty nabór projektów

[Autor: Klementyna Sęga/Kuba Żary]

Otwarty nabór projektów do Sympozjum Wrocław 70/20

50 lat temu odbyło się Sympozjum Plastyczne Wrocław '70 – niezwykłe spotkanie artystów, krytyków i teoretyków sztuki, przestrzeń wymiany myśli i wykuwania nowych kierunków w polskiej sztuce. Wydarzenie, które obrosło legendarną sławą i do dziś prowokuje do dyskusji.

Wyjątkowa rocznica wrocławskiego zjazdu jest okazją, by przyjrzeć mu się z nowej perspektywy, przeanalizować jego spuściznę, dać się zainspirować jego historią i... zbudować nową.

Sympozjum Wrocław 70/20 to oddolna i społeczna inicjatywa, którą tworzy lokalne grono artystyczne: kuratorzy i krytyczki, artystki i edukatorzy, akademicy i animatorki, aktywistki i menedżerowie kultury reprezentujący rozmaite formy działalności: są związani z muzeami, galeriami i instytucjami kultury o długoletniej tradycji, ale też z młodymi organizacjami pozarządowymi czy niezależnymi kolektywami artystycznymi.

sympozjum wroclaw 70 20 otwarty nabor2

Sympozjum Wrocław 70/20 jest również inicjatywą otwartą – oznacza to, że harmonogram wydarzenia nie jest zamknięty, a do jego całorocznych obchodów można dołączyć w dowolnym momencie, zgłaszając projekty, które realizują założenia i wpisują się w artystyczne znaczenie Sympozjum Plastycznego Wrocław ‘70.

By umożliwić realizację działań w ramach Sympozjum artystom, animatorom, aktywistom, kolektywom i innym grupom nieformalnym w lipcu 2020 roku ogłoszono OTWARTY NABÓR PROJEKTÓW do Sympozjum Wrocław 70/20! Realizacje artystyczne wyłonione spośród nadesłanych zgłoszeń uzupełnić miały program obchodów Sympozjum Wrocław 70/20.

Do konkursu zgłaszać można było projekty (tzn. pomysły na działania z zakresu animacji, edukacji, związane z wszystkimi dziedzinami sztuki oraz inne o charakterze kulturotwórczym, artystycznej aktywizacji społecznej) odbywające się na terenie miasta Wrocław, których czas realizacji przypadać miał na listopad 2020 roku.

Projekty można zgłaszać było w następujących progach finansowań na ich realizację: do 1 000,00 zł, do 3 000,00 zł oraz do 5 000,00 zł.

W składzie Jury oceniającego nadesłane projekty znajdowali się członkowie grupy roboczej Sympozjum Wrocław 70/20: Anna Bieliz, Iwona Kałuża, Małgorzata Miśniakiewicz, Katarzyna Młyńczak-Sachs i Kuba Żary.

Spośród kilkudziesięciu zgłoszeń wyłoniono trzy projekty, których autorki otrzymały dofinansowanie na realizację działań przypadających na weekend 6-8 listopada:

  • Spacer z Elką: audiowizualny spacer po podwórku Kamili Wolszczak (praca zrealizowana we współpracy z Anną Bieliz);
  • Mowa miłościKariny Marusińskiej (praca zrealizowana we współpracy z Katarzyną Młyńczak-Sachs i Krupa Gallery);
  • Kompozycja rozproszona nieograniczona Izy Opiełki (praca zrealizowana we współpracy z Katarzyną Młyńczak-Sachs i Krupa Gallery).

Gratulujemy!

Projekt dofinansowany przez Miasto Wrocław.

Otwarty nabór projektów do Sympozjum Wrocław 70/20

17.07-15.08.2020

Program Sympozjum Wrocław 70/20 współtworzą:

Projekt graficzny: Marian Misiak / threedotstype.com
Programowanie strony: Konrad Kruk
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Organizację Sympozjum Wrocław 70/20 dofinansowano ze środków Gminy Wrocław.
Administratorem strony internetowej i operatorem dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu "Sympozjum 70/20" jest Strefa Kultury Wrocław.
Strefa Kultury Wrocław
ul. Świdnicka 8B
50-067 Wrocław
NIP: 899-273-65-81
tel. +48 (71) 712-75-75
sekretariat.barbara@strefakultury.pl
strefakultury.pl