Sympozjum 7020 logo

Sympozjum
Wrocław 70/20

Sympozjum Wrocław 70/20 – grupa robocza

[Autor: Kuba Żary]

W 2020 roku mija 50 lat od Sympozjum Plastycznego Wrocław ‘70 – niezwykłego spotkania artystów, krytyków i teoretyków, które stało się przestrzenią wymiany myśli i wykuwania nowych kierunków w polskiej sztuce. Wydarzenia, które obrosło legendą i do dziś prowokuje do dyskusji. 50. rocznica wrocławskiego zjazdu jest okazją, by przyjrzeć mu się z nowej perspektywy, przeanalizować jego spuściznę, dać się zainspirować jego historią.

Z takiej właśnie inspiracji powstała grupa robocza, która wypracowała na 2020 rok plan działań skoncentrowanych na Sympozjum.

Idea oddolnej i społecznej inicjatywy wykiełkowała w kuluarowych rozmowach twórców wrocławskiej kultury jeszcze w 2018 roku; grupa, złożona początkowo z zaledwie kilku osób, formalnie rozpoczęła prace w połowie roku 2019. Jej podstawowym celem było uwspólnienie wiedzy na temat indywidualnie planowanych działań i skoordynowanie ich realizacji oraz komunikacji. Szybko jednak okazało się, że prowadzone w ramach tego nieformalnego zrzeszenia rozmowy mogą stać się przyczynkiem do wypracowania szerokiej koncepcji obchodów 50. rocznicy Sympozjum Plastycznego Wrocław ’70 i sprowokowania kolejnych aktywności, a nawet – stworzenia wspólnego programu jubileuszu. Na przestrzeni miesięcy do grupy roboczej dołączały kolejne żywo zainteresowane tematem osoby – dziś liczy sobie ona około 70 zaangażowanych w budowanie Sympozjum Wrocław 70/20 członków. To zróżnicowane grono tworzą kuratorzy i krytyczki, artystki i edukatorzy, akademicy i animatorki, aktywistki i menedżerowie kultury. Reprezentują oni rozmaite formy działalności: są z związani muzeami, galeriami i instytucjami kultury o długoletniej tradycji, ale też z młodymi organizacjami pozarządowymi czy niezależnymi kolektywami artystycznymi. Każdy wnosi do dyskusji swoje własne spojrzenie na spotkanie z początku lat 70.; każdego porusza inny jego aspekt, inspiruje inny temat podejmowany podczas sympozjalnych obrad i inna propozycja artystyczna zgłoszona w ich wyniku.

Włodzimierz Borowski, „Dialog“, Sympozjum Plastyczne Wrocław '70, Muzeum Architektury, 1970. Fot. Tadeusz Rolke. Kolekcja MWW
Włodzimierz Borowski, „Dialog“, Sympozjum Plastyczne Wrocław '70, Muzeum Architektury, 1970. Fot. Tadeusz Rolke. Kolekcja MWW

W toku prac wyłonione zostały zespoły tematyczne, nazwane – jako swego rodzaju referencja do nomenklatury czasów, w których organizowane było Sympozjum – komitetami. Organizacyjne zaplecze inicjatywy przygotowywane było w podgrupie zajmującej się kwestiami formalno-finansowymi (odpowiadającej za logistykę działań) oraz w komitecie do spraw komunikacji, którego zadaniem było wypracowanie promocyjnego harmonogramu obchodów. Obok nich działały trzy zespoły merytoryczne – komitety realizacji i interwencji, archiwaliów i badań oraz edukacji.

W podobny sposób podzielony został wypracowany przez grupę roboczą program.

Trzema jego filarami są: wystawy, prezentacje i interwencje artystyczne; badania nad i upowszechnianie archiwaliów oraz dokumentacji Sympozjum Wrocław ’70; inicjatywy edukacyjne, które popularyzować mają wiedzę na temat wrocławskiego spotkania, ale i postaw konceptualnych oraz neoawangardowych strategii w polskiej sztuce, które jak w soczewce skupiły się we wrocławskim spotkaniu. Jednocześnie program ten nie ma charakteru zamkniętego. Do dołączenia do obchodów jubileuszu 50. „urodzin” Sympozjum zaproszeni są wszyscy, dla których to historyczne wydarzenie jest wciąż aktualnym źródłem inspiracji i przyczynkiem do artystycznej refleksji.

W rocznicowy rok wchodzimy, przywołując słynny cytat z sympozjalnej propozycji Zbigniewa Gostomskiego. „Zaczyna się we Wrocławiu” – a może tak naprawdę nigdy się nie skończyło?

Współtwórcy grupy roboczej Sympozjum Wrocław 70/20:

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
BWA Wrocław
Canti Spazializzati
Fundacja Art Transparent
Fundacja Ładne Historie
Galeria Entropia
JEST grupa
Krupa Gallery
Muzeum Architektury
Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Muzeum Pana Tadeusza
Muzeum Współczesne Wrocław
OP ENHEIM
Stowarzyszenie Żółty Parasol
Strefa Kultury Wrocław
TIFF Collective
Why Quit
Wrocławska Fundacja Filmowa
Złoty Kiosk
oraz niezależni kuratorzy i krytyczki, artystki i edukatorzy, akademicy i animatorki, aktywistki i menedżerowie kultury

Program Sympozjum Wrocław 70/20 współtworzą:

Projekt graficzny: Marian Misiak / threedotstype.com
Programowanie strony: Konrad Kruk
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Organizację Sympozjum Wrocław 70/20 dofinansowano ze środków Gminy Wrocław.
Administratorem strony internetowej i operatorem dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu "Sympozjum 70/20" jest Strefa Kultury Wrocław.
Strefa Kultury Wrocław
ul. Świdnicka 8B
50-067 Wrocław
NIP: 899-273-65-81
tel. +48 (71) 712-75-75
sekretariat.barbara@strefakultury.pl
strefakultury.pl